Møter/arrangementer 2015

  • - Medlemsmøte fredag 27. februar kl. 19.00. Buekorpsmuseet.
  • - Sesongstart Laksevågs Bueskyttere søndag 8. mars kl. 16.30. Holmen.
  • - Rebusløp fredag 17. april. Eget skriv.
  • - Stiftelsesdag fredag 8. mai. Enkel bevertning i lokalet. Eget skriv.
  • - Medlemsmøte fredag 12. juni. Utflukt. Forslag mottas. Eget skriv.
  • - St. Hans tirsdag 23. juni.
  • - Medlemsmøte Skolegt. 6a fredag 4. september. Kl. 19.00.
  • - Årsmøte fredag 9. oktober. Eget skriv.
  • - Julebord Lørdag21. november. Eget skriv.
  • - Julemøte fredag 4. desember. Eget skriv.


Kontaktinfo:

Korpset:
55 34 76 80/
958 16 104
E-post: lb@labue.no

Gamlekarene:

Velforeningen:
E-post: lbv@labue.no

Web-ansvarlig:

Espalie:
E-post: simen@labue.no
Besøksadresse:
Skolegaten 6a
5160 Laksevåg

Laksevågs Bueskyttere støttes av Bergen kommune.