Historiekommitéen

Christer Rasmussen
Arkivar
Nils-Helge Kvale
Styremedlem
Egil Kvalvåg
Medlem
Kontaktinfo:

Korpset:
55 34 76 80/
958 16 104
E-post: lb@labue.no

Gamlekarene:

Velforeningen:
E-post: lbv@labue.no

Web-ansvarlig:

Espalie:
E-post: simen@labue.no
Besøksadresse:
Skolegaten 6a
5160 Laksevåg

Laksevågs Bueskyttere støttes av Bergen kommune.