Siste nytt
Vi selger spekepølser til inntekt for vår jubileumstur til Aberdeen 2019!

Bestilling kan sendes på mail til renatefalkanger1984@gmail.com

Merk bestilling med navn, adresse og mobilnummer!
Kontaktinfo:

Korpset:
55 34 76 80/
958 16 104
E-post: lb@labue.no

Gamlekarene:

Velforeningen:
E-post: lbv@labue.no

Web-ansvarlig:
Fredrik Mørk Frotvedt

Espalie:
E-post: lb@labue.no
Besøksadresse:
Skolegaten 6a
5160 Laksevåg