Eldre laksevågs gutters forening

Den 8. mai 1984, ved korpsets 90 årsjubileum ble det i korpstes lokaler bestemt at det skulle settes ned en forening for tidligere medlemmer av Laksevågs Bueskyttere. Foreningens navn ble Eldre Laksevågs Gutters Forening.

Foreningen skulle også være åpen for tidligere medlemmer av Laxevaags Bataljon.

Det første styret fikk i oppdrag å utarbeide vedtekter og retningslinjer for foreningens drift, samt å arbeide for å samle oppslutning om denne.

Men noe driftighet ble det ikke før i 1990.

Den dag i dag lever foreningen i sine beste dager økonomisk. Foreningen er også en viktig støttespiller for korpset når det gjelder økonomiske tilskudd, henting og bringing av korpsets medlemmer til forskjellige utflukter og aktiviteter.
ELGF er en forening på rundt 90 medlemer og vi har selvfølgelig plass til mange fler.

Foreningen har siden 1997 jobbet med å få ut en historiebok om Laksevågs Bueskeyttere og tidligere korps på Laksevåg.

Det var med stor glede å kunne pressentere ett prakteksemplar av en bok den 4. desember 2009. Boken er på hele 685 sider og med sine 450 bilder må vi kunne si oss ganske så fornøyd.

Boken er skrevet på frivillig basis av to medlemmer av foreningen. Vi snakker selvfølgelig om Christer Rasmussen og Egil Kvalvåg.

Det har ikke alltid vært like lett å få samlet fakta om korpset, men var det noe Christer og Egil kunne, ja så var det det.
Det er umulig å si hvor mange hundretalls timer som er gått med fra disse to karene, men en ting er sikkert og det er at hvis det ikke hadde vært for disse to ildsjelene, så hadde det nok ikke blitt noen bok.

Neste prosjekt ELGF har på seg er ny fane. Det ble bestemt tikl forrige fane at den skulle skiftes ut hvert 10. år. Så nå jobbes det med å få ny fane til 120 årsjubileèt.

Det skal også avdekkes en statue på 120 årsjubilèet.