Historiekommitéen

Christer Rasmussen
Arkivar
Telefon: 924 86 640
E-post: laxevaag@gmail.com
Nils-Helge Kvale
medlem
Telefon: 901 96 360
E-post: nhkvale@gmail.com
Kontaktinfo:

Korpset:
55 34 76 80/
958 16 104
E-post: lb@labue.no

Gamlekarene:

Velforeningen:
E-post: lbv@labue.no

Web-ansvarlig:
Fredrik Mørk Frotvedt

Espalie:
E-post: lb@labue.no
Besøksadresse:
Skolegaten 6a
5160 Laksevåg