St. Hans Kommitèen

Gisken Nygård
Leder
Telefon: 959 12 977
E-post: giny@online.no
Morten Monsen
Økonomi/Sekretær
Telefon: 913 85 739
E-post: fluen333@gmail.com
Nils Helge Kvale

Telefon: 901 96 360
E-post: nhkvale@gmail.com
Tommy Moe
Vaktsjef
Telefon: 922 20 992
E-post: tommy.moe@hotmail.no
Yngve Boga Ellingsen
Teknisk
Telefon: 976 52 108
E-post: yngve55@hotmail.com
Hildegunn Engelsen
Salg
Telefon: 977 36 534
E-post: hildegunn.engelsen@gmail.com
Simen Bjørnestad

Telefon: 971 09 227
E-post: bjornestad97@gmail.com
Nicolai Aleksander Håland
Sjef LB
Telefon: 917 82 450
E-post:lb@labue.no
Kontaktinfo:

Korpset:
55 34 76 80/
958 16 104
E-post: lb@labue.no

Gamlekarene:

Velforeningen:
E-post: lbv@labue.no

Web-ansvarlig:
Fredrik Mørk Frotvedt

Espalie:
E-post: lb@labue.no
Besøksadresse:
Skolegaten 6a
5160 Laksevåg