Styret

Tommy Moe
Formann
Telefon: 922 20 992
E-post: tommy.moe@hotmail.no
Nils Helge Kvale
Nestformann
Telefon: 901 96 360
E-post: nhkvale@gmail.com
Øystein Boga Ellingsen
Kasserer
Telefon: 959 99 277
E-post: oystein.b.ellingsen@gmail.com
Christer Rasmussen
Sekretær
Telefon: 924 86 640
E-post: laxevaagmail.com
Svein Arne Aalvik
Styremedlem
Telefon: 970 41 463
E-post: Svein_Aalvik@hotmail.com
Torstein Østerfeldt
Styremedlem
Telefon: 932 39 859
E-post: tors-oes@online.no

Fredrik Mørk Frotvedt
Styremedlem
Telefon: 98804271
E-post: fredrik@frotvedt.com
Fredrik Rasmussen
Styremedlem
Telefon: 994 00 386
E-post: fedda89@hotmail.com
Simen Bjørnestad
Styremedlem
Telefon: 971 09 227
E-post: Simenbjo@hotmail.com
Kontaktinfo:

Korpset:
55 34 76 80/
958 16 104
E-post: lb@labue.no

Gamlekarene:

Velforeningen:
E-post: lbv@labue.no

Web-ansvarlig:
Fredrik Mørk Frotvedt

Espalie:
E-post: lb@labue.no
Besøksadresse:
Skolegaten 6a
5160 Laksevåg