Styret LBV

Truls Monsen
Leder
Telefon:991 14 796
E-post: truls61@hotmail.no
Janne Johannessen
Nestleder
Telefon: 936 36 846
E-post: jajoh1989@gmail.com
Stein Håkon Lygre
Sekretær
Telefon: 992 05 973
E-post: sleidre@gmail.com
Janne Monsen
Kasserer
Telefon: 452 09 392
E-post: jannemoren61@gmail.com
Karen Hoshovde
Materialforvalter
Telefon: 909 86 748
E-post: khoshovde@online.no
Monika Selstad
Styremedlem
Telefon: 984 92 771
E-post: monikaselstad@hotmail.com
Alice Myren
Styremedlem
Telefon: 922 24 889
E-post: alicemyren@hotmail.com
Camilla Mellingen Nilsen
Styremedlem
Telefon: 936 10 675
E-post: camilla_m_85@hotmail.com
Kontaktinfo:

Korpset:
55 34 76 80/
958 16 104
E-post: lb@labue.no

Gamlekarene:

Velforeningen:
E-post: lbv@labue.no

Web-ansvarlig:
Fredrik Mørk Frotvedt

Espalie:
E-post: lb@labue.no
Besøksadresse:
Skolegaten 6a
5160 Laksevåg