Korpset

Laksevågs Bueskyttere er det eneste buekorpset som holder til utenfor bykjernen. Det ble stiftet 8.mai 1894. Av flere korps på Laksevåg, er bueskytterne det eneste gjenværende. Medlemstallene de siste årene har ligget omkring 50.

Korpset drives i dag som en aktiv ungdomsklubb hele året. Det folk flest ser er marsjeringen og eksersisen på marsjdagene, men korpset er så mye, mye mer. Bak en fasade som kan ha et militært preg drives i virkeligheten en praktisk trening i samarbeid og lederskap. Guttene velger selv sine ledere (offiserer), og det finnes ingen garanti for å bli gjenvalgt hvis innsatsen ikke er god nok. Offiserene får mer ansvar etter som de stiger i gradene, og de eldste offiserene (rådet) har ansvaret for hele driften av hele korpset. Ansvarsområdet for en offiser kan strekke seg fra å hjelpe de minste med påkledningen til å kunne holde en tale i større forsamlinger. Foreldre og gamlekarforeninger hjelper til med deler av økonomistyringen og praktiske oppgaver i forbindelse med å skaffe effekter, arrangere turer og avvikle større arrangementer. Korpset disponerer et lokale i Laksevåg sentrum. Dugnadsarbeid her og på det store tønnebålet gir trening i praktiske ferdigheter. Det kan ikke være mange steder at så unge gutter kan ha hovedansvaret for byggingen av et tønnebål på opptil 18 meter i høyden. Samarbeid med andre korps, idrettsdager og fellesutmarsjer preger mye av sesongen hvor det er ca. 25 marsjeringsdager. Det deles ut medaljer eller pokaler som anerkjennelse for god innsats på mange ulike områder. I korpset er det derfor vanskelig å finne «tapere» slik det snakkes om i andre aktiviteter

Rådet tar alle viktige beslutninger vedrørende korpset, men samarbeider med støtteforeninger av foreldre og gamlekarer. Medlemskontingenten er lav og skulle ikke hindre noen i å delta. Til gjengjeld kreves det innsats ved loddsalg og St.Hansarrangementet som er de viktigste inntektskildene. Denne koblingen mellom krav og ytelser er en viktig del av korpslivet. Guttene deltar i alle råd og utvalg som er opprettet for å styre de mange ulike aktivitetene korpset står for. Dette gir forståelse for de demokratiske prosessene i samfunnet for øvrig.