Buekorpset er et søndagskorps, som betyr at det var et buekorps for allmuen og hadde eksersis på søndager. De har fortsatt eksersis om søndagene og har en sterk forankring i sin bydel Laksevåg. Finn ut mer om oss og vår historie.