Laksevågs bueskytter vellforening

Laksevågs Bueskytteres Velforening (L.B.V.) er en støtteforening som for det meste består av foreldre og foresatte til guttene i buekorpset, men alle er hjertelig velkommen som medlem.L.B.V. sitt motto er «En trivelig hverdag for bueskyttere og foreldre».

For å få dette til hjelper vi til på forskjellige områder som:- Ansvar for uniformene til Laksevågs Bueskyttere- Bidrar med transport og annen praktisk hjelp ved arrangementer og turer- Arrangerer tefest/basar- Kransesalg i samarbeid med LB- St. Hans-arrangementet (tønnebålet)- Drift av kafé i Lokalet på marsjeringsdager- Turer- Bidrar til driften av huset sammen med LB og ELGF
I kaféen i Lokalet er det mulig for alle å få seg en kopp kaffe og noe å bite i på masjeringsdagene, samtidig har du muligheten til å bli kjent med andre i miljøet. Har du et ønske eller lurer på hvordan du kan bidra til noe av dette, meld deg inn i velforeningen, eller kontakt et av styrets medlemmer for å bidra.Vi trenger blant annet premier til Tefest (alt taes imot med takk!), hjelp til transport, dugnad og så videre.
L.B.V. har et styre bestående av åtte medlemmer og to varamedlemer. Vi møtes cirka én gang i måneden hele året. Det holdes jevnlige medlemsmøter. Årsmøte holdes etter sesongslutt. L.B.V. er også representert i flere komiteer og utvalg, som blant annet St. Hans-komiteen, turkomiteen, husrådet og samarbeidsutvalget.

Innmelding:
Kontingenten er kr. 100.- for sesong pr. medlem, ved innmelding av begge foreldre/foresatte er kontingenten kr. 150,-. Man kan melde seg inn direkte ved å bruke nedenforstående kontoopplysning, husk å merke med: navn(ene) adresse og e-post og kontingent for angjeldende sesong. Eller man kan kontakte kasserer for å få tilsendt giro for innbetaling.

Konto:
Laksevågs Bueskytteres Velforening
Skolegaten 6A
5162 Laksevåg
Bank: 36 25 57 99 309

Verv: Navn: Telefon:
Leder Truls Monsen 991 14 796
Nestleder Janne Johannessen 936 36 846
Sekreter Stein Håkon L. Lygre 992 05 973
Kasserer Janne Monsen 452 09 392
Materialforvalter Karen Hoshovde 909 86 748
Styremedlem Alice Myren 922 24 889
Styremedlem Camilla M. Nilsen 936 10 675
Styremedlem Monica Selstad 984 92 771
Varamedlem
Varamedlem