St. Hans på laksevåg

St.Hans på Laksevåg- Norges største og mest tradisjonsrike St.hans feiring finner sted i Kirkebukten på Laksevåg hvert år.

St.Hans-arrangementet er et enormt dugnadsarbeid. Å bygge bålet tar ca. en måned med daglig jobbing for guttene.

Selve planleggingen av arrangementet begynner allerede i august måned året før. Alle som er med og jobber i forbindelse med arrangementet, jobber gratis. Uten den fantastiske dugnadsinnsatsen ville det aldri blitt noen St.Hans-feiring.

Vi håper at folk på Laksevåg og ellers i Bergen fortsatt vil finne veien til Kirkebukten på Laksevåg, til Norges største og mest tradisjonsrike St.Hans-feiring.

Tønnebålet før og nå… 1903-2003

Mandag 2. juni var det igjen klart for årets bålbygging. Det spesielle med årets bål er at det i år er 100 år siden Laksevågs Bueskyttere tok over bålbyggingen på «Holmen» i Kirkebukten.

Siden 1700-tallet har det vært bygget bål i Kirkebukten, men hvem som startet å bygge tønnebål i Kirkebukten er i dag usikkert. Kanskje det var Laksevågs Bueskyttere?!

Det sies at Laxevaags Bataljon begynte å bygge bål i Nordre Vågen allerede i 1902.

Sammen var bataljonen og bueskytterne bitre fiender og kjempet om å bygge størst bål og ikke minst å skaffe tilveie tønner som ble «samlet» rundt om langs fjorden. Stjeling fra hverandre ble det også. Siste tønnebålet i Nordre Vågen ble bygget ca. i 1935 da det ble forbudt å bygge bål der. Bataljonen ble nedlagt etter 1938 sesongen. Under krigen ble hele Nordre Vågen med den idylliske trebebyggelsen jevnet med jorden og erstattet av den kolossale stygge ubåtbunkeren. For bataljonen og bålets vedkommende lot det seg derfor aldri å gjenoppta tradisjonen og Laksevågs Bueskyttere har siden den gang vært alene om å opprettholde tradisjonen som i de senere år har hengt i en ganske tynn tråd.

Forskjellen på «Holmen» og bålene i 1903 og i dag er at det den gang var flere holmer eller skjær i Kirkebukten som det ble bygget flere småbål på. Tønnebålene har senere blitt ferre og har stort sett bestått av ett storbål og ett småbål. Men storebålet har de senere år blitt mindre, delvis p.g.a. tønnemangel men hovedsakelig p.g.a. høydegrensen som ble satt etter det «store» branndramaet i 1997 da vinden tok tak i gnistregnet og tente det svært omtalte «W ingaardshuset» og et av de små trehusene på museumsområdet.

I år er «Holmen» blitt til park og for første gang blir det bygget bål i «fine former». Bålet har dessuten fått en fast plass med en egen steinsirkel med spesialstein fra etsteds nede sørover på kloden. Fast plass har også småbålet fått med en liten grusflekk med brostein rundt. Når det gjelder tilskuerplassen er vel den i minste laget hvis det ikke skal gå så alt for mye utover gressplenen.

Lørdag 14.juni 1969, ca. kl. 18.00!! ble laksevågsbålet rammet av en stor tragedie.
Politiet forlangte at bålet ble revet på grunn av den store skjevheten bålet hadde fått de to siste dagene.(Se bildene nederst i artikkelen)

I den varmen som hadde vært de siste ukene, måtte bålet vannes jevnlig for at tønnene ikke skulle sprekke. Dette førte til at grunnen ble så våt at den ikke tålte påkjenningen av den store tyngden av bålet. Bålet hadde denne lørdagen hellet mer og mer, slik at bålsjefen til slutt måtte sperre av «Holmen» og tilkalle politiet som umiddelbart tok avgjørelsen om at bålet måtte rives.

Laksevågs Bueskyttere klarte selvsagt å bygge et nytt bål som sto ferdig til St.Hans-aften.